Slovníček

Slovníček - vysvětlení pojmů

Pokud si nejste jistí významem některého pojmu, použijte tento slovníček.

Je-li nějaký výraz, který vám není jasný, a nenajdete ho v tomto slovníčku, neváhejte a napište mi e-mail. Velmi rád sem doplním i další pojmy.

Slovníček bude průběžně aktualizován, kdykoli narazím na nějaký pojem, který se sem bude hodit, ihned jej doplním.

 

 

Anchor text – text, uvedený jako text odkazu. Je důležité, aby tento anchor text obsahoval relevantní klíčová slova. Vyhněte se používání anchor textu ve stylu “klikni zde”.

Blog – pojem vznikl spojením slov web a log (tedy internetový deník), tato zkrácená forma se uchytila a stala se velmi populární. Pojmem blog označujeme webové stránky, které bývají často aktualizované krátkými články. Například webové stránky www.propagacenainternetu.cz jsou právě blogem.

Captcha – kód v obrázku, který je nutno přepsat do vstupního pole pro vykonání nějaké akce. Slouží k tomu, aby bylo možné odlišit živého uživatele od automatizovaných programů a systémů.

Copywriting – způsob psaní textů tak, aby měl text co největší efektivitu. Ať už chceme čtenáře přimět k zakoupení produktu, přihlášení k odběru e-mailů nebo cokoli jiného. Copywriting v podstatě znamená poskládat vhodná slova tak, abychom čtenáře přiměli vykonat akci, která je pro nás žádoucí.

CRO – zkratka z anglického „conversion rate optimization„, tedy optimalizace konverzního poměru. Snaha maximalizovat počet návštěvníků našeho webu, kteří dokončí konverzi – vykonají akci, která je pro nás žádoucí. Více informací v článku 3 Věci, které je Životně Důležité Optimalizovat – Konverze.

Doména – jméno na internetu, název webových stránek. V případě těchto stránek je doménou propagacenainternetu.cz. Existuje velké množství přípon, které se rozlišují buď tématicky (například .info pro informační stránky) a lokalizačně (například .cz pro Českou republiku).

Drupal – redakční systém pro správu obsahu (content management system – CMS).

FAQ – z angličtiny “Frequently Asked Questions” – často kladené otázky. Na webových stránkách využívané většinou jako samostatná stránka, na které jsou uvedeny časté otázky a odpovědi na ně, aby se omezilo kladení těchto dotazů jednotlivými zákazníky.

Hosting/webhosting – prostor pro vaše webové stránky. Pokud si chcete vytvořit své vlastní webové stránky, je nutno si opatřit doménu a propojit ji s webhostingem. Webhosting je ve své podstatě místo na disku počítače, který slouží jako server (je připojen k síti internet) a umožňuje viditelnost vašich webových stránek a přístup k nim z internetu.

Intextová reklama – reklama, která je umístěna v nějakém textu. Intextový reklamní text má zpravidla zelené zbarvení a je dvakrát podtržen. Může se jednat o jedno i více slovné spojení. Platíte zpravidla za kliknutí na takový text, kdy je uživatel přesměrován na vaše webové stránky. Může se však jednat i o animaci, která se spustí při přejetí myší nad daným slovem. Poté je platba započítána v momentě spuštění animace.

Katalog – on-line katalogy jsou kategoricky uspořádané webové stránky, které obsahují velké množství odkazů na různé obchody, organizace, e-shopy, webové stránky apod. Tyto odkazy jsou řazeny do kategorií podle oborů, lokalit, zaměření atd.

Konverze – konverzí rozumíme, když návštěvník našich webových stránek vykoná akci, která je pro nás žádoucí. Může se jednat o zakoupení produktu, objednání katalogu, přihlášení k odběru našich informačních e-mailů apod. Více o konverzích najdete v článku Proces Konverze a 3 Věci, které je Životně Důležité Optimalizovat – Konverze.

Keyword – klíčové slovo – slovo nebo fráze, které uživatelé zadávají do pole vyhledávání ve vyhledávačích. Majitele webových stránek se snaží své webové stránky optimalizovat pro taková klíčová slova, u kterých předpokládají, že je budou jejich potenciální zákazníci zadávat do vyhledávání. Více o klíčových slovech se dočtete v článcích Klíčová Slova a Fráze a Průzkum Internetu a Výběr Správných Klíčových Slov a Frází.

Linkfarma – webová stránka obsahující obrovské množství komerčních odkazů, které spolu zpravidla vůbec nesouvisí. Kdysi snadný způsob budování zpětných odkazů, dnes jsou už vyhledávače chytřejší a na takovéto weby si dávají pozor. Zpětný odkaz z takového webu zpravidla nemívá žádnou váhu.

Link, url – odkaz. Text nebo obrázek, který po kliknutí přesměruje uživatele na jinou cílovou webovou stránku. Pomocí odkazů je propojený celý internet. Odkazy jsou základním stavebním kamenem internetu, jsou to cesty, po kterých brouzdají uživatelé i vyhledávače.

Long-tail keyword – klíčová fráze s dlouhým ocasem. Jedná se o slovní spojení rozšířené o konkrétnější slova. Například klíčové slovo autobazar by v podobě long-tail vypadalo například takto autobazar mazda brno venkov. O long-tail klíčových slovech a důvodech jejich používání si přečtěte v článku Jak „Vybrousit“ svůj Seznam Klíčových Slov.

Meta značky – značky v kódu webových stránek, které nejsou ve většině případů viditelné uživateli a slouží pouze pro vyhledávací roboty. Tyto meta značky informují roboty, o čem webové stránky jsou.

Našeptávač – nabídka, která se objeví, například ve vyhledávači, když začneme zadávat frázi. Při zadání slova “bazar” do seznamu nám nabídne našeptávač “bazar nabytku”, “bazar zbraní” atd…

Off-page faktory – faktory, které ovlivňují umístění webových stránek mezi výsledky vyhledávání, a zároveň jsou mimo tyto webové stránky. Jedná se zejména o zpětné odkazy, jejich anchor text a titulek. Více v článku Optimalizace webových stránek – Off-page faktory.

On-page faktory – faktory, které ovlivňují umístění webových stránek mezi výsledky vyhledávání, a jsou na daných webových stránkách. Více o on-page faktorech si můžete přečíst v článku Optimalizace webových stránek – On-Page faktory. Více v článku Optimalizace webových stránek – On-page faktory.

Optimalizace – úprava, která směřuje k žádoucímu a co nejefektivnějšímu řešení daného problému. Například optimalizací webových stránek myslíme takové úpravy, které povedou k co největší kvalitě a efektivnosti webových stránek.

Opt-in a double opt-in – způsob přihlašování k odběru e-mailů pomocí automatizované služby. Opt-in znamená, že vám návštěvník dá svou e-mailovou adresu, popřípadě další své údaje, a následně mu od vás začnou přicházet e-maily. Lepší a bezpečnější je však používat tzv. double opt-in, kdy po přihlášení návštěvník obdrží potvrzující e-mail a vaše e-maily mu začnou chodit až po kliknutí na potvrzující odkaz v tomto e-mailu. Více informací najdete v kompletním průvodci e-mail marketingem.

PPA – z angličtiny “pay per action” – reklama, která se zobrazuje na internetu a vy za ni zaplatíte v případě, že návštěvník skrze tuto reklamu provede nějakou předem určenou akci (například zakoupí produkt).

PPC – z angličtiny “pay per click” – reklama, která se zobrazuje na internetu a vy platíte pokaždé, když někdo na vaši reklamu klikne.

Q&A – z angličtiny “Questions and Answers” – otázky a odpovědi. Stejně jako FAQ používané proto, aby se omezilo kladení “běžných dotazů” neustále dokola.

Rank stránky – hodnocení webové stránky, přidělené vyhledávačem. Každý vyhledávač má svůj vlastní systém hodnocení a svůj vlastní rank. Například u Seznamu je to S-Rank, u Googlu PageRank atd. Zpravidla platí, že čím větší rank, tím lépe. Výjimkou je Alexa rank, který požadujeme co nejnižší. Stupnice ranků není lineární. Je tedy mnohem obtížnější zvýšit rank webových stránek z hodnoty 7 na hodnotu 8, než z hodnoty 4 na hodnotu 5.

Redakční systém – systém pro správu obsahu (také CMS – z angličtiny “Content Management System”). Systém/program, který se stará o rozvržení a zpracování obsahu na webových stránkách. Umožňuje vkládání obsahu na webové stránky a jeho úpravu, archivaci, třídění a podobně, (většinou) bez nutnosti znát HTML či jiný programovací jazyk.

Robot/spider/crawler – program vyhledávače, který neustále zkoumá internet a webové stránky. Sbírá z nich data, které na základě tajného algoritmu systematicky ukládá do své databáze. Potom vrací na základě dat ve své databázi výsledky na dotaz, který člověk zadá do vyhledávání.

SEM – z angličtiny “Search Engine Marketing” – marketing pro vyhledávače. Snažíme se tedy získat co nejvíce návštěvníku pro naše webové stránky prostřednictvím vyhledávačů. SEM zahrnuje optimalizaci pro vyhledávače.

SEO – z angličtiny “Search Engine Optimization” neboli optimalizace pro vyhledávače. Snaha upravit webové stránky a budovat zpětné odkazy, aby se webové stránky zobrazovali na co nejpřednějších pozicích mezi výsledky vyhledávání.

SERP – z angličtiny “Search Engine Results Page” – stránka s výsledky vyhledávání po zadání dotazu do vyhledávače.

Titulek stránky – text, který je uzavřený v hlavičce HTML dokumentu mezi značkami <title> a </title>. titulek stránky se zobrazuje jako nadpis odkazu mezi výsledky vyhledávání, proto je velmi důležité jej správně vyplnit. Zároveň má také velký význam při optimalizaci webových stránek pro vyhledávače.

Vyhledávač – například Seznam nebo Google. Webová stránka, kam chodí lidé, když potřebují najít nějaké jiné webové stránky. Do vyhledávání zadají dotaz a na jeho základě jim vyhledávač nabídne výsledky ze své databáze.

WordPress – redakční systém, systém pro správu obsahu webových stránek (Content Management System – CMS). Na redakčním systému WordPress běží i tyto webové stránky www.propagacenainternetu.cz.

Zpětný odkaz – odkaz, umístěný na nějakých jiných webových stránkách, který odkazuje na naše webové stránky. Zpětné odkazy zvedají hodnocení webových stránek v očích vyhledávačů. Nejdůležitější u zpětných odkazů je mít správně vyplněný titulek odkazu a používat vhodný anchor text.