Optimalizace webových stránek – On-page faktory

Optimalizace webových stránek - On-page faktory

Už jsme si vysvětlili co jsou to klíčová slova a jak si je správně vybrat, takže byste měli mít jasno v tom, pro která klíčová slova nebo fráze budete chtít své webové stránky optimalizovat. Volba klíčový slov je to nejdůležitějši, podle nich budete provádět úpravy na vašich stránkách, abyste z nich vytěžili co nejvíce. Dnešní téma bude tedy optimalizace webových stránek – konkrétně se zaměříme na on-page faktory. On-page faktory znamenají vše, co se dá změnit na stávajících stránkách tak, aby se co nejlépe umístili mezi výsledky vyhledávání.

Jedná se tedy o úpravu stránek. Naopak vše, co má vliv na vaše umístění ve výsledcích vyhledávání a provádí se mimo webové stránky (například tvorba zpětných odkazů) se nazývá off-page faktory. O těch si povíme v příštím článku.

Pro úplnost si ještě znovu uvedeme, co patří mezi on-page faktory:

 • vaše doména
 • url adresy vašich jednotlivých stránek
 • správně vyplněné meta značky description a keywords
 • titulek stránky
 • nadpisy použité v obsahu stránky
 • obsah (text) vaší stránky
 • tučné písmo a kurzíva
 • atributy “alt” u obrázků
 • odkazy vedoucí z vašich webových stránek na jiné webové stránky
 • správné nakódování vašich stránek
 • vnitřní provázanost odkazy na vašich stránkách
 • velikost webových stránek
 • duplicita textu

Název domény

Důležitost shody klíčových slov s názvem domény jsme si již vysvětlili v minulém článku. Máte-li už svou doménu zařízenou, pak už s tímto nic neuděláte. Pokud ještě doménu nemáte zakoupenou, věnujte nějaký čas experimentování. Snažte se vždy získat takovou doménu, která obsahuje název vaší organizace a obor, kterým se zabýváte.

Pro oddělení slov v názvu domény můžete použít pomlčku, nebo slova psát dohromady. Pomlčka je však mnohem hůře zapamatovatelná a také není jednoduché takovou adresu někomu říct. Přesto se pomlčky stále objevují. Někteří dokonce doporučují zakoupení a propojení obou typů domén. Například www.pekarstvihonza.cz a www.pekarstvi-honza.cz sjednotit pro jedny webové stránky. To proto, aby se neobjevila konkurence, která bude težit z vaší reklamy a získávat ty zákazníky, kteří si do prohlížeče zadají druhou variantu. Pokud však chcete mít jen jednu doménu, doporučil bych použití domény bez pomlček.

URL vašich jednotlivých webových stránek

S tímto už pracovat můžete, i když už máte své webové stránky aktivní. Už byste měli mít připravená Klíčová slova a fráze, pro které chcete své webové stránky optimalizovat. Název webové stránky a její url adresa by měli obsahovat klíčová slova spojená s danou stránkou.

Rozvrhněte si své webové stránky tak, abyste měli pro každý druh výrobků nebo služeb zvlášť vytvořenou stránku. Tyto jednotlivé stránky se dají následně lépe optimalizovat, než v případě jedné stránky, kde uvedete vše, co nabízíte.

Jako oddělovače slov v url adrese používejte pomlčky (-), nikoli podtržítka (_). Většina vyhledávačů totiž podtržítko považuje za spojení slov (sladke_jahody je totéž jako sladkejahody). Což není dobré, protože nikdo do vyhledávání nezadává slovo sladkejahody. Pokud prodáváte bílou techniku, nesnažte se všechny informace nacpat na jednu stránku, vytvořte si specifické stránky pro různé spotřebiče. Například adresa www.vasefirma.cz/pracky by měla vést na stránku, která bude optimalizována pro klíčová slova “pračky” a název vaší firmy. Stejně tak v případě ledniček, mikrovlnek atd. Pokud se zabýváte také opravou, vytvořte unikátní stránku např. www.vasefirma.cz/servis-bile-techniky a tuto stránku můžete následně optimalizovat pro klíčové fráze “servis bílé techniky” a “oprava bílé techniky”.

Rozdělte si klíčová slova a fráze na svém seznamu tak, abyste měli pro každý druh výrobku nebo služby unikátní stránku.

Správně vyplněné meta značky „description“ a „keywords“

Podle toho, kterou stránku a pro která klíčová slova ji optimalizujete vyplňte meta značky description a keywords. Jak již bylo psáno, meta značku keywords téměř všechny vyhledávače ignorují, přesto nevíte odkud vaši návštěvníci přijdou a je dobré tuto značku správně vyplnit. Stejně tak jsme si objasnili důvod důležitosti meta značky description – vyhledavač ji může využít jako popis u odkazu ve výsledcích vyhledávání. Proto se vždy snažte tyto informace uvádět tak, aby byly co nevíce spojené s obsahem vaší stránky. Popis ve značce description by měl být o velikosti nejvíce 200 – 250 znaků a obsahovat právě ta Klíčová slova a fráze, pro které danou stránku optimalizujete.

Titulek stránky

Ze všech on-page faktorů je titulek stránky tím nejdůležitějším.

Zde máte možnost opravdu efektivně využít vámi určená klíčová slova. Dbejte na to, aby stejně jako popis v meta značkách, byl titulek stránky unikátní pro každou vaši stránku. Často se stává, že titulek stránky je na celém webu stejný a obsahuje pouze název firmy.

Nedělejte stejnou chybu.

Do titulku každé webové stránky uveďte relevantní a poutavá klíčová slova a fráze, které jste si zjistili jako často hledané. Titulek stránky by neměl být delší než 60 znaků, optimální je délka kolem 50 znaků.

Nezapomínejte však, že titulek stránky kromě vyhledávačů vidí hlavně lidé. Zobrazuje se jako text odkazu ve výsledcích vyhledávání, takže by měl zaujmout uživatele a přimět jej kliknout na odkaz na vaše webové stránky.

Nadpisy použité v obsahu stránky

Pro optimalizaci vaší stránky je důležité, aby se klíčové fráze vyskytovaly v nadpisech. Nadpisy se na webových stránkách vyskytují podle důležitosti v úrovních 1-6 (tag <h1> – <h6>), přičemž h1 má nejvyšší váhu a na stránce by se měl vyskytovat pouze jednou – zpravidla jako nadpis celé stránky. Nadpisy druhé až šesté úrovně se už mohou na stránce vyskytovat dle potřeby.

Při používání nadpisů byste však měli respektovat zásady správného formátování a členění textu pro jeho dobrou přehlednost a čtivost. Použijte tedy tu klíčovou frázi, pro kterou optimalizujete danou stránku, v nadpisu první úrovně (<h1>) tak, jak si myslíte, že jej uživatelé budou zadávat do vyhledávání.

Obsah vaší webové stránky

Stejně jako v nadpisech a titulcích by se měla vaše cílová fráze objevovat v textu vaší stránky. Ideální hustota klíčových slov v textu je y – x% přirozená. Každá stránka na vašem webu by měla obsahovat alespoň 250 – 1000 slov, tedy pokud nepíšete nějaký delší článek, zprávu, recenzi apod.

Tučné písmo a kurzíva

Důležitá slovní spojení v obsahu vaší stránky je vhodné zvýraznit tučným písmem nebo kurzívou. Snažte se na místech, kde je to vhodné použít zvýraznění fráze, pro kterou stránku optimalizujete.

Na druhou stranu není dobré to se zvýrazňováním přehánět. Pokud vyhledávač uvidí, že v každém odstavci máte 5x použitou a zvýrazněnou nějakou frázi, mohl by to začít považovat za spam.

Atributy „alt“ a „title“

O alternativních popiscích jsme si toho již řekli poměrně dost, přesto vás opět nabádám k tomu, abyste si opravdu dávali pozor na to, ať má opravdu každý obrázek na vašich stránkách uvedený správný alternativní popis a titulek.

Alternativní popis musí být schopen nahradit obrázek uživateli, který má zobrazování obrázku vypnuté a zároveň by měl obsahovat relevantní klíčová slova.

Titulek se zobrazuje při přejetí myší nad obrázkem a měl by blíže specifikovat, co se na obrázku nachází, nebo kam se uživatel dostane, pokud na obrázek klikne.

Odkazy vedoucí z vašich webových stránek na jiné webové stránky

Vyhledávače si všímají i toho, na které webové stránky odkazujete vy. Pokud budete odkazovat na absolutně irelevantní stránky vzhledem k tématu vašich webových stránek, může se stát, že se vyhledávačům znelíbíte. Stejně tak tomu může být i v případě kdy odkazujete na stránky, které vyhledávače nemají rády (například stránky se sexuální tématikou apod.).

Naopak – pokud odkazujete na webové stránky, které souvisejí s vašimi stránkami, opět si trošku polepšíte.

Správně nakódované stránky

Vzhledem k tomu, že v dnešní době existuje velké množství různých prohlížečů (Internet Explorer, Firefox, Opera, Google Chrome, Safari…) a také zařízení, na kterých si lidé webové stránky prohlížejí (PC, Mac, mobilní telefony, tablety…) je velmi důležité, aby vaše webové stránky byly nakódovány správně.

To znamená, aby byla správně oddělena forma od obsahu – obsah stránky správně napsaný v HTML jazyce a forma (tedy vzhled) určený pomocí kaskádových stylů (CSS – cascading style sheet). Těmito otázkami se zabývají tyto stránky www.w3.org (v angličtině). Pokud si své webové stránky nekódujete, můžete si je zkontrolovat na této adrese validator.w3.org. Zde zadáte adresu vašich webových stránek a validátor vám je okamžitě zkontroluje.

Výsledky pak můžete konzultovat se svým webdesignérem :).

Vnitřní provázanost odkazy na vašich stránkách

Jakákoliv stránka na vašem webu by měla být přístupná na nejvíce dvě až tři kliknutí. Pokud máte velmi hlubokou strukturu webu, hrozí, že vaše stránky vyhledávače ani nezaindexují (nebudou je znát) a tudíž je nebudou ani zobrazovat ve svých výsledcích, přestože se na nich může nacházet hromada užitečných informací.

Snažte se držet spíše ploché struktury, aby byly všechny stránky co nejsnáze přístupné vašim návštěvníkům. Kdykoli se to hodí, je dobré odkazovat na jiné stránky vašeho webu. Například na stránce, kde máte článek o poruchách praček, můžete také úvest v textu odkaz na stránku, kde nabízíte servis a podobně.

Velikosti webových stránek

Přestože má dnes téměř každý vysokorychlostní připojení k internetu, někteří jej nemají. A co když jsou to právě lidé, kteří potřebují váš výrobek nebo službu?

Pokud máte na stránce mnoho obrázků s vysokým rozlišením, může stahování trvat nekonečně dlouhou dobu (poznámka: za nekonečně dlouhou dobu je považováno 10 vteřin, poté 95% lidí vypíná načítání stránky).

Navíc, dnes mnoho lidí využívá k brouzdání po internetu různá mobilní zařízení, která mohou být k internetu připojená skrze některé mobilní připojení (např. GPRS, EDGE, 3G), která jsou stále ve srovnání s domácím připojením pomalá. Velikost stránky by neměla v žádném případě překročit 100 kb.

Duplicita textu

Pokud máte e-shop, nebo jakýkoliv jiný druh internetového prodeje, věnujte zvýšenou pozornost tomuto problému. Pokud vyhledávač zaznamená, že na vaší stránce je stejný obsah jako na mnoha jiných stránkách, vyřadí vaši stránku z databáze, protože ji nebude považovat za důležitou.

Raději přepošle uživatele na stránku starší a pro něj důvěryhodnější.

Tento problém vyvstává v mnoha případech nevědomky. Například provozovatel e-shopu si může na stránku s popisem nabízeného produktu zkopírovat jeho popis z jiných webových stránek. A hned je malér. Dávejte si na toto pozor a vždy pište všechno vlastními slovy a každý text vytvořte jako unikát.

Závěrečné slovo

Na závěr si ještě povíme o způsobu, jak můžete informovat nejznámější (a nejpoužívanější) prohlížeče o existenci svých webových stránek. Máte-li nově vytvořené webové stránky, zpravidla trvá nějakou dobu, než je vyhledávače tzv. zaindexují, tedy prozkoumají a uloží do své databáze. Můžete jim trochu pomoci tím, že je upoznorníte na své nově vytvořené webové stránky.

Seznam můžete informovat o existenci svých stránek na adrese:
http://search.seznam.cz/pridej-stranku

Google zase můžete upozornit na adrese:
http://www.google.cz/addurl/?continue=/addurl

Výše jste si přečetli všechny více či méně důležité faktory mající vliv na optimalizaci webových stránek pro vyhledavače.

I když nejste tvůrcem svého webu, je dobré o těchto aspektech vědět a zkontrolovat si je…

Pokud se v kódu nevyznáte a nejste schopni si případné problémy opravit sami, sepište si seznam věcí, které je třeba na vašich stránkách opravit a předejte tento seznam vašemu webdesignérovi :).

Stáhněte si Checklist (klikněte pravým tlačítkem a zvolte Uložit cíl jako…)

Checklist pro kvalitně vytvořené webové stránky (pdf – 176kb)

Příspěvek byl publikován v rubrice Nezařazené se štítky . Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

Do polí níže zadejte své jméno a e-mailovou adresu a získáte okamžitý přístup k e-mailovému rychlokurzu optimalizace www stránek a jako bonus obdržíte elektronickou publikaci Webové stránky snadno & bez znalostí, která vám objasní základy správně vytvořených www stránek i když jste naprostým laikem v oboru.


Váš e-mail nebude poskytnut žádné třetí straně. Sám nesnáším spam!

5 komentářů u Optimalizace webových stránek – On-page faktory

 1. Pingback: Formy reklamy na internetu - jakými způsoby se propagovat | Propagace na internetu

 2. Pingback: Optimalizace webových stránek | PR články zdarma

 3. Pingback: Lekce Internetové Anatomie | Propagace na internetu

 4. Pingback: Proces Konverze | Propagace na internetu

 5. Pingback: Úvod do PPC reklamy | Propagace na internetu

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Jako jméno uvádějte prosím své opravdové jméno nebo přezdívku. Komentáře, které místo jména obsahují název firmy, webových stránek nebo klíčová slova jsou automaticky mazány!