Jak vyhledávače stanoví pořadí výsledků vyhledávání

Jak vyhledávače stanoví pořadí výsledků vyhledávání

V prvním článku na webových stránkách propagace na internetu si vysvětlíme, jaké faktory ovlivňují pořadí výsledků ve vyhledávání. Každý vyhledávač má svůj vlastní algoritmus (tedy způsob/postup) vyhledávání. Na základě tohoto algoritmu prochází svou databázi a rozhoduje se, jaké pořadí výsledků má uživateli zobrazit.

Aby si vyhledávače udržely návštěvnost a spokojené uživatele, musejí jim nabízet co možná nejlepší a relevantní výsledky. Proto si tvůrci těchto algoritmů dávají opravdu záležet na tom, aby uživateli nabídli opravdu co nejlepší výsledky vyhledávání vzhledem k tomu, jakou frázi uživatel zadal do vyhledávacího políčka.

Pokud zadáte do Seznamu nebo Googlu nějaký pojem, pak tento vyhledávač porovnává obrovské množství nejrůznějších kritérií, podle kterých vám po několika desetinách sekundy zobrazí nepřeberné množství výsledků. Tato stránka s výsledky je vždy závislá na hledané frázi.

Jaké faktory tedy ovlivňují pořadí výsledků při vyhledávání?

Většinu vlastností stránky si můžete zkontrolovat, i když tvorbě (nebo kódu) webových stránek vůbec nerozumíte. Obtížnější je kontrola meta značky description, kterou jako návštěvník vašich stránek pouhým okem nespatříte, a zpětné odkazy vedoucí na vaše stránky. O tom jak se na tyto vlastnosti podívat si povíme v jednom z pozdějších článků.

Doména

Velmi důležitou roli ve vašem umístění může hrát shoda hledané fráze s názvem vaší domény. Pokud se chystáte své webové stránky teprve vytvářet, berte tento fakt na vědomí. Například ne vždy budou potenciální zákazníci hledat název vaší společnosti. pokuste se tedy do názvu domény zakomponovat také oblast vaší činnosti. Právě obecné hledání může být tím nejlepším zdrojem návštěvníků pro vaše webové stránky. Kromě toho, na umístění ve vyhledávání má také vliv stáří vaší domény. Obecně platí, že starší doména je pro vyhledávače důvěryhodnější a má při řazení nějaký ten bodík ve svůj prospěch navíc.

URL adresy vašich jednotlivých webových stránek

URL, z anglického „uniform resource locator“, je pro vaše webové stránky dalším důležitým prvkem. Je to celá adresa vaší webové stránky. Například url adresa toho článku je:

Jak vyhledávače stanoví pořadí výsledků vyhledávání

jak si můžete všimnout, celá url adresa tohoto článku obsahuje smysluplný text. To je pro webové stránky velmi důležité. Některé redakční systémy, ale i někteří nepříliš zkušení programátoří webových stránek občas zapomenou věnovat svou pozornost také tomu, jak vypadají adresy jednotlivých stránek. Pak se může stát, že v prostoru za lomítkem, který se dá nakrásno využít pro vámi zvolená důležitá klíčová slova, budou jen krkolomné, nic neříkající identifikační znaky a čísla. Smysluplný text také usnadňuje volbu návštěvníkům, kteří se rozhodují jestli vaše stránky mají nebo nemají navštívit.

Titulky webových stránek

Jedním z opravdu nejdůležitějších faktorů je umístění hledané fráze v titulku stránky. Titulek stránky se zapisuje mezi značky <title> a </title> a je uváděn jako název v horní liště okna prohlížeče. Vždy se snažte pro každou stránku použít co nejlepší titulek. Nepoužívejte jednotný titulek pro celý svůj web. Toto je velmi častou chybou firemních webových stránek, které mají v titulku každé stránky název společnosti. Snažte se uvádět takové popisy, které mohou uživatelé zadávat do vyhledávání – avšak titulek musí vždy korespondovat s obsahem stránky, jinak si toho vyhledavače brzy všimnou a žádné dobré výsledky vás nečekají. Titulek stránky bývá také mezi výsledky vyhledávání zobrazen jako text odkazu vedoucí na vaše webové stránky.

Meta značky „description“ a „keywords“

Do meta značky „description“ se uvádí popis dané webové stránky (z angličtiny description = popis). Nikoli však popis celého vašeho webu, ale jen této jedné webové stránky (opět častá a zbytečná chyba). Obsah této značky může být v některých situacích využit jako popis odkazu na vaše webové stránky mezi výsledky vyhledávání. Například pokud si vyhledávač myslí, že vaše stránka by mohla být pro návštěvníka ta pravá, a na dané stránce nenalezne požadovanou shodu s hledanou frází a tato fráze je použita v popisné značce description, pak je jako popis odkazu použit právě obsah této značky (nebo jeho část).

Meta značku „keywords“ sice valná většina vyhledávačů nebere v úvahu, ale i tak není na škodu ji patřičně vyplnit. Zabere to minimum času a nikdy nevíte, odkud k vám může návštěvník zavítat, třeba používá nějaký vyhledávací systém, který přiděluje této značce svou váhu. Do meta značky „keywords“ uvádějte klíčová slova, která se přímo vztahují k obsahu dané stránky.

Obsah stránky

Při skenování vašich stránek je obsah rovněž středem pozornosti. Vyhledávače jsou dnes na velmi vysoké úrovni a stále se zlepšují a zdokonalují. Při hledání nějakého výrazu se snaží najít takovou stránku, která se tímto tématem zabývá. Snaží se tedy najít stránky, které obsahují hledaný pojem ve svém textu. Hledaný pojem zde hraje roli jak svou četností (tuto nazýváme hustotou výskytu klíčových slov), tak vzájemnou polohou hledaných slov. Nežádoucím prvkem je zde duplicitní obsah – tedy stejný obsah vyskytující se na více webových stránkách.

Zpětné odkazy

Zpětné odkazy (z angličtiny “backlinks”) hrají velmi významnou roli (nejvýznamnější?) při rozhodování o umístění vašich stránek mezi výsledky. Jednoduše řečeno, zpětné odkazy jsou odkazy, které z jiných webových stránek směřují na vaše webové stránky. Vyhledávač přisuzuje zpětným odkazům vysokou váhu, protože tyto fungují jako jistý způsob doporučení vašich webových stránek. Pokud by vaše stránky stály za starou belu, nikdo by na ně nechtěl odkazovat. Naopak pokud na vaše stránky obsahuje velké množství stránek, pak vyhledavače předpokládají určitou autoritu vašich stránek v rámci daného oboru. U zpětných odkazů hraje také velkou roli kvalita stránek, které na vás odkazují a rovněž to, jsou-li tyto stránky vašim příbuzné. Nejkvalitnější odkazy jsou ty, které vedou z kvalitních stránek stejného nebo příbuzného oboru. Dále je velmi důležitý text odkazu, prostřednictvím kterého je na vaše stránky odkazováno (odborně “anchor text”). Z módy už tedy kompletně odpadají odkazy typu “klikněte zde”. V tomto textu je nutno vždy uvést relevantní klíčová slova (kompletní vysvětlení problematiky klíčových slov najdete v jednom z pozdějších článků).

Rank stránky

Rank stránky je ve své podstatě ohodnocení vaší webové stránky (ano správně – každá jednotlivá stránka vaší webové prezentace má svůj vlastní rank) vyhledávačem. Zpravidla je rank stránky hodnocen na stupnici od 1 do 10, kdy 10 je nejkvalitnější (a také velmi vzácná). Tato stupnice není lineární (každý další stupeň je náročnější). Google používá PageRank(PR), Seznam podobný S-Rank. Rank webové stránky je vypočítáván na základě zpětných odkazů vedoucích na danou webovou stránku, nejdůležitějšími kritérii zde jsou texty těchto odkazů, rank odkazující stránky a její příbuznost s vaší stránkou.

Odkazy směřující mimo vaše webové stránky

Vyhledávače si také velmi všímají, jakým způsobem odkazujete mimo své stránky a na jaké stránky. Pokud odkazujete na jiné stránky příbuzného nebo stejného oboru, máte opět bod ve svůj prospěch. Nebojte se tedy odkázat na své obchodní partnery a jiné stránky, které nabízejí informace o daném oboru. Naopak pokud budete jako výrobce stolů odkazovat v patičce své webové stránky na 150 jiných společností, které se zabývají každá něčím jiným, od bot přes zmrzlinu až po servis pro kamióny, může to vašemu webu spíše uškodit (vyhledávač vás může označit jako “linkfarmu” a penalizovat).

Atributy „alt“ a „title“ u obrázků

Vyhledávače a někteří uživatelé (například zrakově postižení) nevidí žádný z obrázků, které máte na svých stránkách umístěné. Proto je velmi důležité u každého obrázku uvádět jeho alternativní popis. K tomu se používá atribut “alt”. Tento popis je jediný způsob, jak může vyhledávač, nebo zrakově handicapovaný návštěvník (nebo kdokoli kdo má z nějakého důvodu vypnuté zobrazování obrázků) vašich stránek, vidět nebo alespoň odhadnout, co se na obrázku nachází. Nepřekonatelným problémem může být navigace webových stránek poskládaná z obrázků. Atribut “alt” by se neměl uvádět u obrázků o velikosti například 1×1 pixel, nebo 1×20 pixelů (tyto slouží pouze pro vytvoření vzhledu stránky), vyhledávače by je mohli považovat za pokus o spam a penalizovat vaši stránku.

Atribut „title“ se používá jako doplňující informace k obrázku. Když nad obrázek umístíte kurzor, po chvíli se objeví bublina s textem, který je obsažený v  atributu „title“. Dále se využívá k přidělení klíčových slov k danému obrázku. V případě, že na vás nějaké webové stránky odkazují pomocí obrázku (např. banneru), pak nemůžete využít síly „anchor textu“. V takovém případě jsou atributy „alt“ a „title“ jediné způsoby, jak říct vyhledávačům, k čemu se daný obrázek vztahuje.

Velikost stránky

Dnešní doba umožňuje prohlížení webových stránek na nejrůznějších zařízeních i mobilních telefonech. Přestože pomalým připojením k internetu už téměř odzvonilo, mobilní internet nebývá tak rychlý jako domácí připojení k internetu. Z tohoto důvodu stále hraje velkou roli velikost webové stránky – tedy objem dat, který musí být k uživateli přenesen, aby se stránka mohla zobrazit. Nepoužívejte proto zbytečně velké obrázky, fotografie a jiné grafické prvky. Webová stránka by měla mít v nejzažším případě velikost do 100 Kb. Tomu můžete pomoci větší kompresí obrázků, nebo fotografováním s nastavením nižší kvality na vašem digitálním fotoaparátu. Navíc na webové stránce je naprosto dostačující fotografie s jedním až dvěma megapixely, fotografii o rozlišení deset megapixelů budete muset stejně zmenšit, takže kvalita nebude vidět.

Konkurence

Vaše umístění je také ovlivněno kvalitou webových stránek vaší konkurence. Pokud se například vaše firma zabývá prodejem přívěsků na klíče s motivem psů, nebudete mít na internetu takovou konkurenci jako když budete vytvářet webové stránky. Existence konkurence je však významná pro udržení sebe sama v neustálém inovačním cyklu, mimo jiné také nabízí zdroj informací a potenciálních nápadů pro zlepšení vaší firmy a vašich webových stránek, proto si konkurence važte a sledujte jejich webové stránky.

Všeho moc škodí

I v případě optimalizace vašich webových stránek platí toto známé pravidlo. Představte si, že se na internetu objeví nové webové stránky a během prvního týdne získají tisíc zpětných odkazů, každá webová stránka bude přeplácaná klíčovými slovy tak, že obsah bude jen stěží dávat smysl a titulek i popis stránky bude nekonečně dlouhá šňůra klíčových slov. I na takové stránky jsou vyhledávače připraveny a zpravidla velmi brzy odhalí jejich žádný nebo jen velmi nízký přínos pro návštěvníka. Takové stránky mohou kromě špatného umístění dostat i penalizaci a nebudou se zobrazovat mezi výsledky vyhledávání skoro vůbec. Proto si dávejte pozor, abyste to s aktivitou na vašich stránkách nepřeháněli. Nezapomínejte, že webové stránky jsou určeny lidem a vyhledávače se pomocí svých neustále se zlepšujících algoritmů snaží jen přiblížit jejich požadavkům a potřebám.

Všechna výše uvedená kritéria hrají při umístění webových stránek ve výsledcích vyhledávání komplexní roli. Chcete-li zlepšit své umístění, je nutno věnovat pozornost všem.

 

Příspěvek byl publikován v rubrice Nezařazené se štítky . Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

Do polí níže zadejte své jméno a e-mailovou adresu a získáte okamžitý přístup k e-mailovému rychlokurzu optimalizace www stránek a jako bonus obdržíte elektronickou publikaci Webové stránky snadno & bez znalostí, která vám objasní základy správně vytvořených www stránek i když jste naprostým laikem v oboru.


Váš e-mail nebude poskytnut žádné třetí straně. Sám nesnáším spam!

1 komentář u Jak vyhledávače stanoví pořadí výsledků vyhledávání

  1. Jan napsal:

    Děkuji za užitečné tipy. Věřím, že se budou hodit. 🙂

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Jako jméno uvádějte prosím své opravdové jméno nebo přezdívku. Komentáře, které místo jména obsahují název firmy, webových stránek nebo klíčová slova jsou automaticky mazány!